No.2764嫩模九千柒柒私房典雅吊裙配超薄肉丝裤袜秀苗条身材性感写真[51P]_九千柒柒_秀人网

No.2764嫩模九千柒柒私房典雅吊裙配超薄肉丝裤袜秀苗条身材性感写真[51P]_九千柒柒_秀人网

予尝用当归代地黄,借其辛温以助发之势。夏子益《奇疾方》用板蓝汁治腹内应声虫。

 又鼻衄不止者,捣贴足心,衄止即拭去之。若夫虚羸怯,劳役饥饱所伤,努力失血以致阳气短乏,陷入阴分,发热倦怠,四肢无力。

发明续断入肝主续筋骨,为妇人胎产崩漏之首药。黄麻破血利小便。

曰令人不忘及去恶虫者,窍利则神识清,湿散则恶虫去。偏头风痛,取近蒂青色者半寸许捣汁滴鼻孔,左痛滴右,右痛滴左,左右俱痛两鼻俱滴,滴后卧少顷,日滴一次,不过六七日,永不复发。

 《深师》治久嗽上气,体肿短气,倚息不得卧,常作水鸡声者,用白前汤。宗云∶覆盆子益肾脏缩小便,服之当覆其溺器,故名。

气味薰烈,能通五脏,达诸窍,去寒湿,辟邪恶,消痈肿,化症积肉食,主溪毒下气。时饮一杯不令绝,三五日即消。

Leave a Reply